รับสมัครด่วน
Dec 1, 2020

Product Marketing Executive

pin locationLocation
pin location

Chom Thong, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. กำหนดยุธท์ แผนงาน เพื่อเพิ่มยอดขายในตัวผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 2. ประสานงานกับฝ่ายขายในการผลักดันสินค้าตามแผนงานกำหนด 3. พัฒนาเครื่องมือทางการตลาดและการขายเพิ่มช่องทางการเข้าถึง การรับรู้ใน ตัวผลิตภัณฑ์ 4. ร่วมวางแผน กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการขายให้มี ประสิทธิภาพ 5. สร้างแคมเปญที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์ตัวผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 6. ออกตลาดตามแผนกิจกรรม และเยี่ยมชมลูกค้าเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ ผลักดันยอดขายตามเป้าหมาย 7. ปฏิบัติงานอื่นเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั่วไปด้านการตลาด
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานด้าน Product Marketing 1 ปี ขึ้นไป
  4. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และละเอียดรอบคอบ
  5. สามารถใช้งาน Microsoft office word,excel,Power point ได้ในระดับดี
  6. ต้องสามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่านทาง E-Mail - สมัครด้วยตนเอง
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
634 ถ.พระราม 2
Bangmot Chom Thong Bangkok 10150
Tel. : 02-867-0356-60 ต่อ 393, 092-608-3040
Email : autocorp_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-867-0354
Location
Bangmot Chom Thong Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.