Mar 27, 2020

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA. Manager)

pin locationLocation
pin location

Bueng Kum, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.กำหนดแผนงานประกันคุณภาพ และติดตามการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • 2.วางแผนและควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหน่วยงาน
 • 3.กำหนดแผนด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในแผนก เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายมีความพร้อมและปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 4.กำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ (Quality Objective) เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและประเมินผลในการปฏิบัติงานในฝ่ายประกันคุณภาพ
 • 5.รับนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานในฝ่ายประกันคุณภาพจากผู้บริหาร เพื่อนำมาวางแผนงานและมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพนำไปปฏิบัติตามแผนงาน
 • 6.มอบหมาย, ชี้แจ้งและแนะนำให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
 • 7.มอบหมายและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
 • 8.ทบทวนผลการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต (Inspection testing Data) ที่ได้รายงานจากผู้ช่วยผู้จัดการประกันคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนเพื่อประสานงานกับฝ่ายผลิต ให้มีการควบคุมหรือการแก้ไขกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกผลิตได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และตรงตามความต้องการของลูกค้า
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง (อายุ 30-40 ปีบริบูรณ์)
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
 4. สามารถ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี-ดีมาก
 5. ดูแลประสานงานในเรื่องคุณภาพ งาน Reject, NCR, Customers Complaint, ISO 9001
 6. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
IPD PACKAGING CO., LTD.
บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด 678 ซ.นวมินทร์135 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel. : 02-508-8500
Email : ipd_30@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-508-8599
Location
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok
Directions
 • วิธีการเดินทางด้วยรถสาธารณะ
 • เส้นทางสายที่ 1 (ถนนลาดพร้าว)
 • ป้ายรถเมล์หน้าห้างน้อมจิตร (ตรงข้ามห้างเดอะมอลล์บางกะปิ) ขึ้นรถเมล์สาย 96,156(รถโดยสารไม่ปรับอากาศ) มาลงซอย นวมินทร์ 135 มองด้านซ้ายมือ เดินเข้าซอยมาประมาณ 300 - 400 เมตร
 • เส้นทางสายที่ 2 (ถนนรามคำแหง)
 • ป้ายรถเมล์ บริเวณถนนรามคำแหง (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขึ้นรถเมล์สาน 95 71 ปอ.115 มาลงซอย นวมินทร์ 135 มองด้านซ้ายมือ เดินเข้าซอยมาประมาณ 300 - 400 เมตร
 • เส้นทางสายที่ 3 (ถนนรามอินทรา)
 • ป้ายรถเมล์ บริเวณถนนรามอินทรา กม.6 (หน้าซอยวัชรพล) ขึ้นรถเมล์สาย 95,156 มาลงซอย นวมินทร์ 135 มองด้านซ้ายมือ เดินเข้าซอยมาประมาณ 300 - 400 เมตร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.