รับสมัครด่วน
Apr 1, 2020

วิศวกร QS

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ประมาณการเกี่ยวกับ ค่าแรง ค่าวัสดุ แต่ละโครงการ
 • 2. ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าผลงาน กับ ปริมาณใฃ้วัสดุ ค่าแรงจริง
 • 3. ทำรายงานข้อมูล เปรียบเทียบ งบค่าใช้จ่าย
 • 4. คิดงานเพิ่มลด เพื่อสั่งของ และ ติดตามงาน
 • 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23 - 27 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 3. มีประสบการณ์ทำงานฝ่าย QS 2-5 ปี ใน บริษัทรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
 4. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office และ AUTOCAD ได้
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และความอดทนในการทำงาน
 6. สามารถทำงานที่หน่วยงานก่อสร้าง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
How to apply
 • สมัครงานทางไปรษณีย์ส่งมาที่บริษัท
 • สมัครทาง e-mail
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • โปรดแนบหลักฐาน
 • - สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
 • - สำเนาบัตรประชาชน
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน
 • - สำเนาหลักฐานทางการทหาร
 • - ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • - สำเนาสลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • - ผลงานที่เคยทำมา นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี)
 • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท แสงประดิษฐ์เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
256/1-3 ถนนพหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-615-0202 ต่อ 307, 308
Email : saengpradit_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-615-1041
Location
หน่วยงานก่อสร้างในกรุงเทพฯและปริมณฑล
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.