JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 20, 2022

Product Marketing Supervisor

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
wfh iconWork from Home
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด และกำหนดราคาอย่างเหมาะสม 2.ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายของบริษัท กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการเพื่อให้บรรลุยอดขายของบริษัท 3.สร้างความแข็งแรงให้กับ portfolio ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถแข่งขันได้ 4.พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้เกิดยอดขายทุกช่องทางการจัดจำหน่าย 5.จัดอบรมพนักงานขาย PC หน้าร้าน 6.วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อให้บรรลุยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 7.ร่วมกำหนด และวางกลยุทธ์เพื่อสร้าง Engagement ในช่องทาง Social network ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และคุ้มค่าที่สุด
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา, วิทยาศาสตร์เคมี, การตลาด, บริหารธูรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด/ผลิตภัณฑ์การตลาด/ช่องทางการจัดจำหน่าย 3 ปีขึ้นไป
  4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารผลิตภัณฑ์ และ ตราสินค้า
  6. มีประสบการณ์ตรงในด้านผลิตภัณฑ์การตลาด วัสดุก่อสร้างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สื่อสารได้ดี
  8. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
How to apply
สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณพิมลพรรณ โสมาศรี
บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10570
Tel. : 089-813-5902
Email : captain_64@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company