Mar 28, 2020

ทนายความ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Sathon, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • 1.เป็นทนายความฟ้องร้อง ว่าความ แก้ต่างและบังคับคดีให้บริษัททั้งทางแพ่ง อาญา ปกครอง และอนุญาโตตุลาการ
 • 2.ดำเนินงานทางอรรถคดี และกฎหมายตามที่บริษัทมอบหมายตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการได้ด้วยตนเอง
 • 3.ตรวจ ร่าง ให้ความเห็นสัญญาและเอกสาร และการประกอบธุรกิจของบริษัท
 • 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ตำรวจ อัยการ ศาล และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
 • 5.สอบสวนข้อเท็จจริงการกระทำผิดทางวินัย ระเบียบข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย
 • 6.รับผิดชอบงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกฎหมายตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตว่าความ
 3. ผ่านเนติบัณฑิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ในสำนักงานทนายความและว่าความในศาล 3 - 5 ปี โดยเป็นทนายในคดีไม่น้อยกว่า 20 คดี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง
 6. มีประสบการณ์ตรวจ ร่าง ให้ความเห็นทางกฎหมายในสัญญา และการประกอบธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรได้
 7. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตน ทำงานเป็นทีม มีทัศนคติในการทำงาน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 9. สามารถเดินทางได้ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
วิธีการสมัคร
 • - สมัครผ่าน JobThai.com
 • - ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณฤทธิชัย ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
Cristalla Co.,Ltd.
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-287-7237
อีเมล : rithichai.n@cristalla.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-286-4259
เว็บไซต์ : www.cristalla.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
Yannawa Sathon Bangkok
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form