Oct 27, 2020

Demand & Supply Specialist

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.วางแผน และพยากรณ์ แผนความต้องการทั้งหมดให้สอดคล้องกับรอบการขายตามรอบปีปฏิทิน 12 เดือน สำหรับทุกแบรนด์ เพื่อวางแผนด้านดีมาน และซัพพลายเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง และ งบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 2.ร่วมกับแบรนด์ในการกำหนด ทบทวนแผนภายใต้การดูแลของผลิตภัณฑ์ภายใต้แต่ละแบรนด์ตามรอบของการส่งเสริมการขาย ฤดูกาล 3.ริเริ่ม แนะนำ จัดเตรียมวิธีการแก้ปัญหาผ่านทางสถิติ เครื่องมือที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการพยากรณ์ โดยผ่านตามสายงานที่กำหนด ติดตามผลการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.เฝ้าติดตาม และวัดผลการดำเนินงานของกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบรรลุถึงเป้าหมาย ตามดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน( Key Performance Indicator: KPI) ของบริษัทฯ 5.ประสานงาน วางแผน และเสนอแผนการจัดการด้านลอจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับ การส่งเสริมการตลาด การขาย ทั้งในด้านดีมานท์ และซัพพลาย รวมทั้งการควบคุมเพื่อให้เป็นตามที่เสนอ 6.เป็นตัวแทนฝ่ายลอจิสติกส์เพื่อรายงานแผนการพัฒนา การให้ข้อมูลย้อนกลับ การลดความผิดพลาดของการพยากรณ์ ทั้งในด้านดีมาน และซัพพลาย ข้อเสนอในการจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร แบรนด์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.สร้างดุลยภาพของปริมาณงานที่เกิดจากการความต้องการที่ซับซ้อนของแต่ละแบรนด์ อนุมัติแผนที่นำเสนอโดยผู้ชำนาญแผนกดีมาน และแผนก ซัพพลาย 8.จัดเตรียมคำแนะนำในการพัฒนา เพื่อวางกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า สำหรับสินค้าพื้นฐาน ฤดูกาล สินค้าใหม่ และสินค้าที่เลิกขาย 9.สื่อสารผลการดำเนินงานตามแผนงานให้แต่ละหน่วยงานทราบ และกำหนดทิศทางร่วมกับหน่วยงานในการปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ 10.กำกับดูแลการประสานงานกับแบรนด์ในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลของ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ส่วนประกอบของสินค้า ผู้ส่งมอบ(Supplier) ให้มีความทันสมัย และถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ สินค้าเลิกขาย และอื่นๆ 11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 12. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ชาย-หญิง อายุประมาณ 27-35 ปี
  2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ลอจิสติกส์ บัญชี การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือใกล้เคียง
  3. มีประสบการณ์ในงานบริหารคลังสินค้าและบริหารงานจัดส่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยผ่านงานในระดับผู้บริหารมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วางแผน และ พัฒนาระบบงานด้านลอจิสติกส์ การพยากรณ์ มีความเข้าใจที่มีต่อลอจิสติกส์และการเงินเป็นอย่างดี
  5. เข้าใจและมีประสบการณ์ในการใช้ตัวต้นแบบในการพยากรณ์
  6. มีความสามารถในการคิดในเชิงกลยุทธ และความสามารถในการบริหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ สื่อสาร ประสานงาน และ ติดตามงาน
  7. มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
  8. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างดีเยี่ยม และมีความสามารถในการนำเสนอดี
  9. มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานคลังสินค้า(Warehouse management System) การบริหารงานด้านการจัดส่ง
  10. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ฟัง และนำเสนอได้ดี
วิธีการสมัคร
- รับสมัครทุกวันจันทร์-ศุกร์ (09:00-15:00 น.) - ส่งจดหมายสมัครงาน (ตามที่อยู่ตามด้านล่าง) แนบหลักฐานสำคัญต่างๆ ระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง - สมัครงานผ่าน JobThai เอกสารที่ใช้ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา - ใบรับรองการผ่านงาน (สำหรับผู้มีประสบการณ์ ) - ใบรับรองเงินเดือน (หรือใช้สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานเดิมก็ได้) - รูปถ่าย
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล บริษัท ยัสปาลจำกัด
บริษัท ยัสปาล จำกัด (Jaspal Co., Ltd.)
1054 ซ.สุขุมวิท 66/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร10260 ,999 หมู่ 9 ศูนย์กระจายสินค้า บางนา กม.19 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-367-2000 ต่อ 3118
อีเมล : jaspalgroup_149@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-398-5439
เว็บไซต์ : http://www.jaspalgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทยัสปาล จำกัด เลขที่ 999/9 หมู่ 9 บางนา-ตราด กม. 19 ต. บางปลา อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้