รับสมัครด่วน
Mar 30, 2020

Sales Executive ( ขายนครหลวงและโครงการ )

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
 • •รับผิดชอบในการหาลูกค้า วิ่งขายงานโครงการ, วาง Spec สินค้า, เปลี่ยน Spec สินค้ากลุ่ม Developer & Interior ดูแลและเยี่ยมลูกค้าขายสินค้าและดูแลเรื่องบริการรวมทั้งรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • •อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25-39 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป ( สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง )
 3. มีประสบการณ์ความรู้พื้นฐานในด้านงานขายลูกค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง 1-5 ปี
 4. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ในการใช้ปฏิบัติงาน
 5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและทำงานล่วงเวลาได้เป็นครั้งคราว
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, ได้เป็นอย่างดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์และเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 8. มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีใจรักในการบริการ
How to apply
 • (1.) สมัครด้วยตนเองพร้อมนำหลักฐานการสมัครงานที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังนี้
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • - สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ 1 ใบ (สำหรับเพศชาย)
 • - รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (ขนาด 1-2 นิ้ว )
 • - เอกสารอื่นที่จะใช้แนบประกอบการสมัครงานถ้ามี เช่น ใบผ่านงาน, ใบประกาศต่างๆ ที่ได้รับรางวัล หรือการฝึกอบรมฯลฯ สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในช่วง วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 • (2.) หรือสมัครผ่าน e-mail
Contacts
คุณพิกุล ( กุ้ง ) แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
134-135 ถ.ริมคลองประปา
Bang Sue Bang Sue Bangkok 10800
Tel. : 02-910-4827-9 ต่อ 220
Email : imexinter_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-910-4154
Line ID: korkung15
Location
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.