รับสมัครด่วน
Apr 9, 2020

นักวิชาการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ปีก

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon 1อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ออกแบบงานทดลองและสรุปผลการทดลองไก่เนื้อ
 • - ติดต่อประสานงานโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มทดลองหรือหน่วยงานอื่นๆ
 • - ติดตามการเลี้ยงไก่เนื้อที่ฟาร์ม RD
Qualifications
 1. ปริญญาโท สาขา animals nutrition หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ตรงตามสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครด้วยตนเองที่โรงงานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี, ขอนแก่น, ชลบุรี
 • - สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
 • 1. Resume ประกอบการสมัคร
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
Contacts
เจ้าหน้าที่สรรหา
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Email : tfg_hr14_169@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-513-9060
Website : www.tfg.co.th
Location
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.