รับสมัครด่วน
Dec 1, 2020

System Analyst

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary icon30,000 - 45,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า - ออกแบบระบบการทำงานของ software ให้ตรงตาม business ที่ลูกค้าต้องการ - ออกแบบฐานข้อมูล และ business process ที่เหมาะสม - ออกแบบ UI และ business integration ที่เหมาะสม - เป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบระบบกับลูกค้าเช่น UAT - เป็นผู้รับผิดชอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับลูกค้า - จัดทำเอกสารที่สำคัญ เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้ ให้กับลูกค้า C. รับผิดชอบ การวางแผน การมอบหมาย การตรวจสอบ และควบคุมทีมงาน (Programmer และ Tester) เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้ตรงตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า
Qualifications
  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Banking, Finance, Marketing, CRM, ERP, Billing, Insurance, Accounting และ Data Warehouse เป็นต้น
  4. มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure ระดับพื้นฐาน
  5. หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  7. มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
  8. มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม
How to apply
1. ส่งใบสมัครงานผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com 2. ส่งใบสมัครงานผ่าน Email
Contacts
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)
ProsperSof Consulting Co., Ltd
408/66 Phaholyothin Place, 16th Floor, Phaholyothin Road,
Samsen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Email : prospersof_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-619-0494
Location
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.