รับสมัครด่วน
Nov 24, 2020

Management Trainee - ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย ( บริการลูกค้า )

pin locationLocation
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconSalary
salary icon30,000 - 40,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon10 อัตรา
Apply
Job Descriptions
งานที่รับผิดชอบหลัก 1.รับมอบนโยบาย และเป้าหมายของฝ่ายจากผู้บังคับบัญชา ร่วมประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนด มาตรฐานในการทำงานของแต่ละแผนกในฝ่าย รวมทั้งจัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำปี นำเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ 2.บริหารพื้นที่ , เอกสารและอุปกรณ์ของเคาน์เตอร์ SO , CA , CS, 3.สามารถบริหารค่าใช้จ่าย ได้ตามงบประมาณหรือต่ำกว่า โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.บริหารงาน SO, CA, CS, 5.พลักดันการบริการของพนักงานภายในสาขา ให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 6.บริหารสื่อต่างๆ รวมถึงกิจกรรมภายในสาขา ทางช่องทาง Social media ให้เข้าถึงลูกค้า แผนกบริการพิเศษ SO ควบคุมดูแลการดำเนินงานจัดหา และจัดส่งสินค้าสั่งซื้อพิเศษ ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดหาสินค้า รายการใหม่ ๆ รวมทั้งการกำกับดูแลการจัดส่งให้ถึงลูกค้าตามเวลาที่กำหนด แผนกบริการลูกค้า CS ควบคุมดูแลการให้บริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ได้แก่ การบริการฝากกระเป๋า สินค้าแลกซื้อ การรับเปลี่ยน คืน ซ่อมสินค้า การออกใบกำกับภาษี การรับสมัครบัตรเครดิตโฮมโปร และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตรวจสอบอนุมัติเอกสาร เช่น การสั่งซื้อสินค้าแลกซื้อ รายการเปลี่ยน คืนสินค้า และตรวจสอบการดำเนินงาน และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและลูกค้าได้รับความพอใจ แผนก แคชเชียร์ CA ควบคุมดูแลการรับชำระเงินที่เครื่องรับชำระเงิน ควบคุมดูแลการตรวจนับเงินค่าขายให้ถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบและร่วมนับและส่งเงินกับฝ่ายการเงิน
Qualifications
  1. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 28 - 45 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
  3. มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาได้ดี มีบุคลิกภาพดี
  4. มีประสบการณ์ในงานบริการ 3 ปี ขึ้นไป
  5. สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  6. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Contacts
คุณณรงค์ธร
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
Tel. : 082-249-9898
Email : homepro40_412@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-832-1299
Location
Bangkhen Mueang Nonthaburi Nonthaburi
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.