รับสมัครด่วน
Dec 2, 2020

หัวหน้า/พนักงานทำความสะอาดห้องพัก สาขาโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรส สาทร

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 อัตรา
Apply
Job Descriptions
หัวหน้างานส่วนรักษาความสะอาด - ควบคุม ดูแล ให้มาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยอยู่ในระดับสูง - บริหารงานในแต่ละวันตามที่กำหนด และตั้งมาตรฐานในการตรวจสอบ - ดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์ทำความสะอาดตามหลักนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแล และประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดีโดยใช้อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม และเสร็จในเวลาที่กำหนด - จัดเตรียมรายงานให้กับระดับผู้บริหารตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท - ดูแลให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้รับจากข้อร้องเรียน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ประสานงานกับบุคลากรในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ควบคุม ดูแลความปลอดภัยของลูกค้าที่พักในโรงแรม - ควบคุม ดูแลห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องซักรีด รถเข็น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานของบริษัท พนักงานทำความสะอาดห้องพัก - ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติและดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ - ควบคุม ดูแลสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดตามระเบียบความปลอดภัย - ยึดถือตารางการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานภายในเวลาที่กำหนด - รายงานปัญหาต่าง ๆ ให้หัวหน้างานทราบ (ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาด ความเสียหายต่าง ๆ) ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอาไว้อยู่เสมอ
Qualifications
  1. มีประสบการณ์ในงานทำความสะอาด หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  2. มีมาตรฐานของสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับสูง
  3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  4. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
  5. ตรงต่อเวลา และสามารถบริหารเวลาได้ดี
  6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ของบริษัทฯ - สนใจสมัครติดต่อ คุณจินตนา และ คุณณฐกานต์*
Contacts
Khun Woranun
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. : 092-519-4031
Email : sodexo14_101@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-714-0788
Location
Silom Bang Rak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company