รับสมัครด่วน
Oct 28, 2020

Site Engineer (สมุทรปราการ)

pin locationLocation
pin location

Bang Bo, Samut Prakan

salary iconSalary
salary icon20,000-30,000บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ตรวจดูการก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการสัญญาก่อสร้าง 2. ดูแลแนะนำผู้รับเหมาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 3. ช่วยเสนอแนะในการแก้ปัญหาทางเทคนิคและวิธีทำงานที่ถูกต้อง เมื่อพบข้อบกพร่องต้องรีบแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเพื่อแก้ไขโดยด่วน 4. ตรวจสอบงานของผู้รับจ้าง ก่อนการอนุมัติการจ่ายเงินและราคา 5. ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งคุณภาพและความถุกต้อง 6. ตรวจสอบแผนการทำงานของผู้รับจ้างเป็นระยะๆ เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าหรือล่าช้าของงาน 7. ตรวจสอบฝีมือแรงงานให้เหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน 8. ทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นประจำ เพื่อเจ้าของโครงการจะได้ทราบระยะ 9. ตรวจสอบการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ 10. ทำรายงานการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นประจำ เพื่อเจ้าของโครงการจะได้รับทราบเป็นระยะ 11. ทำบันทึกปัญหาและอุปสรรคของงาน 12. สั่งผู้รับเหมาให้หยุดงาน หรือแก้ไขงาน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าทำงานต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อโครงการ
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา/ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถวางแผนการก่อสร้างได้
  4. ควบคุมการก่อสร้างได้
  5. มีภาวะการเป็นผู้นำ
  6. สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาต
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
How to apply
- ติดต่อทางโทรศัพท์ 0819405449 - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ พร้อมสัมภาษณ์ - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณสุนันทา, คุณศรัญญา
บริษัท บ้าน สิริศาย์ จำกัด
39/38 หมู่ 2 ถนนสาย 36
Khao Mai Kaeo Bang Lamung Chon Buri 20150
Email : sirisahome_24@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-119-109
LINE ID: 0819405449
Location
Bang Bo Bang Bo Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.