รับสมัครด่วน
Nov 20, 2019
Merchandiser / Detail (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)
pin locationLocation
pin location
Nong Khaem, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
 • 1.วางแผน/ประสาน/เจรจาต่อรอง/ติดตาม/ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางานกับSupplier
 • 2.สั่ง/ทำงานตัวอย่าง เพื่อนำเสนอลูกค้า
 • 3.ตรวจ/ควบคุมงาน/ให้ได้ตรงตามที่ระบุไว้ และส่งงานได้ทันภายในกำหนดนัด
 • 4.จัดเตรียมรายละเอียดของงาน เช่น คิดคำนวณ หาวัตถุดิบ, accessories, งานปัก, งานสกรีน
 • 5.ประสานกับฝ่ายจัดส่งและที่เกี่ยวข้อง/ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
 • 6.ทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. ปวส. หรือ ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ***ต้องมีประสบการณ์ตรง เสื้อผ้า/เสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ***
 4. ***มีความกล้า+ความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา / ละเอียด+รอบคอบมาก ทำงานเป็นทีมได้ดี***
 5. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop adobe illustrator และ MS Office ได้ดี
 6. อ่าน-เขียน-เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้
 7. มนุษย์สัมพันธ์ดี+ทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง
 8. มีแนวคิด ทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
Benefits
 • -ตามที่กฎหมายกำหนด>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม>กองทุนเงินทดแทน
 • -เงินรางวัลจูงใจในการทำงาน>ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • -เงินพิเศษ+ช่วยเหลือ เช่น งานประจำปี งานประเพณีต่างๆ
 • -เงินยืม(กรณีจำเป็น+ฉุกเฉิน) ไม่คิดดอกเบี้ย
 • -Bonus ตามผลประกอบการ
 • -ชุด Uniform+ซื้อสินค้าในราคาพิเศษเฉพาะพนักงาน
 • -Happybirthday ประจำเดือน
 • -จัดงานเลี้ยงประจำไตรมาส>ประจำปี
 • -ท่องเที่ยวประจำปี>ในประเทศ>ต่างประเทศ
How to apply
 • 1.ส่งใบสมัครพร้อมรูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ทาง E-Mail
 • 2.สมัครงานผ่าน JobThai
 • เอกสารทีต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์
 • ก.Resume และเอกสารที่แสดงตัวบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข.หนังสือรับรองประวัติการทำงาน
 • ค.สำเนาวุฒิการศึกษา
 • ง.รูปถ่าย 1" หนึ่งใบ
Contacts
คุณวารินทร์/คุณพลกฤต 09.00-16.00 (Mon-Sat)
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด / Nine Five Wearing Co., Ltd.
320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ
Nong Khangphlu Nong Khaem Bangkok 10160
Email : ninefivewearing_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Nong Khangphlu Nong Khaem Bangkok
Directions
 • รถเมลล์ โดยสารปรับอากาศ สาย 80 ช่วงเวลาเดินรถ: 05:00 - 22:00
 • รถเมลล์สาย 80 , 80ก , รถสองแถวเล็กจากปากทาง ถนนเพชรเกษม [เข้าซอยเพชรเกษม 81] ถ.มาเจริญ ผ่านทางโค้ง 2 โค้ง [ขวา-ซ้าย] รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.