JobThai
Sep 26, 2022

Finance and accounting(AR/AP)

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary icon15,000-22,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.ทำหน้าที่ด้านการออก ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ประสานงานกับลูกค้าในการวางบิล 2.รายงานลูกหนี้คงเหลือ ติดตามการรับชำระหนี้ 3.จัดทำสรุปรายงานยอดขาย เงินสดรับประจำเดือน 4.รวบรวมเอกสารทางบัญชีด้านรายได้ทั้งหมดจัดทำรายงานภาษีขายและตรวจสอบกับการบันทึกบัญชี 5.ตรวจสอบ Statement การรับชำระหนี้กระทบยอดกับเอกสารและรายงานรายงานทางบัญชี 6.สรุปข้อมูลรายสัปดาห์และรายเดือนกับผู้บริหาร ึ7.ประสานงานฝ่ายขายในการเตรียมเอกสารเปิด Vendor และจัดส่งข้อมูลต่างๆให้คู่ค้า 8.จัดทำเอกสารและตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อ 9.จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 10.ตรวจสอบเอกสารในการทำเบิกจ่าย และสรุปรายการการเบิกจ่ายให้ผู้บริหารตรวจสอบ 11.ตั้งค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติในระบบ 12.จัดทำเอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 13.จัดทำและสรุปยอด ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30 14.ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร 15.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในระบบ และกดส่งข้อมูลในระบบ Accrevo 16.จัดทำเงินสดย่อยเพื่อสรุปให้ผู้บริหาร 17.สอดส่องดูแลทรัพย์สินของบริษัท 18.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี
  3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและโปรแกรมจัดการเอกสารได้
  4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
  5. มีความรับผิดชอบงานตรงต่อเวลา และมีความสามารถในการประสานงาน
  6. สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  7. บุคลิกดี, คล่องแคล่ว, ว่องไว
  8. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานกับแผนกอื่นๆได้ดี
  9. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความรับผิดชอบในตนเองสูง
  10. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี เช่น จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย ยื่นแบบ ภพ.30 ภงด.1, 3, 53 (พิจารณาเป็นพิเศษ)
How to apply
กรุณากรอกข้อมูลตำแหน่งงานที่คุณสนใจที่เปิดรับสมัครตามลิ้งด้านล่าง https://bit.ly/3JnYjWZ ข้อมูลที่ท่านกรอกมา ทางบริษัทจะนำไปพิจารณาและจะติดต่อท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์ในลำดับถัดไป หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับข้อมูลจากท่าน และสามารถบรรลุขั้นตอนในการสมัครและสัมภาษณ์งานตามที่บริษัทกำหนด จักได้มีโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และก้าวหน้าร่วมกัน
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9B ถนนสีลม
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500
Email : chairatgroup_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-635-5144
LINE ID: @cnrgroup
Location
Si Lom Bang Rak Bangkok
Directions
เดินทางมายังBTS ศาลาแดงหรือ MRT สีลม อาคารกมลสุโกศลจะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ติดต่อ รปภ และขึ้นลิฟท์มาเพื่อติดต่อบริษัทที่ชั้น 9
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company