Nov 24, 2020

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์(เพศหญิงเท่านั้น)

pin locationLocation
pin location

Suan Luang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.งานสรรหา ว่าจ้าง สัญญาจ้าง ทะเบียนประวัติ ประเมินผล และสวัสดิการพนักงาน 2.ดูแลงานด้านระเบียบวินัยในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 3.ดูแลงานด้านประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน งานติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ 4.ดูแลการจัดทำกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมที่บริษัทฯจัดขึ้น 5.ควบคุมการด้านงานธุรการ-แม่บ้าน-รปภ.และจัดทำแผนการสั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 6.สามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่พนักงานเพื่อให้การทำงานในแผนกและนอกแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น 7.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 8.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้ Computer Ms.Office ได้ดี
  4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปี ขึ้นไป
  5. มีความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี สร้างสรรค์ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนได้ดี
  7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  8. มีความรู้ด้าน ISO 9001:2015 และมี Certificate รับรอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) 2. สมัครทาง E-mail 3. สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
89 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Tel. : 02-314-6671 ต่อ 3107
Email : macrophar_70@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-318-8679
LINE ID: mcp3107
Location
Pattanakarn Suan Luang Bangkok
Directions
รถประจำทางสาย ปอ.206 , ปอ.92 , 92 , 133,206,11
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.