รับสมัครด่วน
Apr 7, 2020

Parttime/ Full time ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ Hiring English Teachers Rayong

pin locationLocation
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary iconSalary
salary icon20,000 ++ (ค่าคอม โบนัสรายปี เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ)
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
 • - วิเคราะห์ วางแผน ทำสื่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน
 • - สอนและรับผิดชอบงานสอนที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด
 • - ปรับตัวให้เข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายและเข้ากับผู้ร่วมงานทุกระดับ
 • - มีน้ำใจช่วยเหลืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ไม่เกี่ยงงานเพื่อการพัฒนาส่วนรวม
 • - สามารถพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • *Applicants must submit their resume, CV, etc. before coming in.
 • *NO WALK-IN please. ไม่รับ walk-in application นะคะ
Qualifications
 1. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น [Having integrity]
 2. ครูไทย และหรือ เจ้าของภาษา [Native-Speaking Teacher or equivalent] สำเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ (ปวช. ปวส. ป.ตรี) [Bachelor's Degree or Diploma]
 3. มีความรู้ความสามารถ "พื้นฐาน" ด้านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี หรือมีใจรักการพัฒนา [Able to teach grammar]
 4. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ (ปวช. ปวส. ป.ตรี) [Bachelor's Degree or Diploma]
 5. มีความตั้งใจจริงและเคารพศรัทธาวิชาชีพครู [Fond of professional teacher]
 6. มีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • 1. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now
 • 2. สมัครด้วยตนเอง. กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า.
 • 3. ส่งเอกสารการสมัครมาทางอีเมล์ พร้อมแนบไฟล์
 • - resume/ CV.
 • - Transcripts
 • - บัตรประจำตัวประชาชน.
 • - จดหมายแนะนำตนเอง (cover letter)
Contacts
ดร.เวนดี้ / Dr.Wendy
โรงเรียนภาษาดร.เวนดี้
On Ratchumpol Raod (K.2) behind Passione Shopping Mall and HomePro Rayong
Tel. : 064-226-4451
Email : wendyschool_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Behind Holiday Inn, Passione Shopping Mall, Homepro on Ratchumpol Rd.
Noen Phra Mueang Rayong Rayong
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.