รับสมัครด่วน
Sep 23, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

pin locationLocation
pin location

Prakhon Chai, Buri Ram

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและรายงานบัญชี - ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
Qualifications
  1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 7 ปี
  4. มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  5. มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี
  6. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)
  7. มีความสามารถในการปิดงบกานเงิน
  8. มีประสบการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชี
  9. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความขยัน อดทน
How to apply
- เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครทาง Email - สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ - ติดต่อทาง Line ID
Contacts
คุณฉัตรชัย โกการัตน์
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
398 หมู่ที่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม กม.ที่ 94-95
Khok Ma Prakhon Chai Buri Ram 31140
Email : nerubber_22@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: hrner999
Location
Khok Ma Prakhon Chai Buri Ram
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company