Apr 3, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร BTS อ่อนนุช

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
 • 1. บริหารอาคารให้บรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการของคณะกรรมการ ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยและนโยบายของบริษัทฯ
 • 2. ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายและถูกต้อง
 • 3. ควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
 • 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณอาคาร ลานจอดรถ และพื้นที่ส่วนกลางตามชั้นต่างฯ
 • 5. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานรักษาความสะอาด ฯลฯ
 • 6. ตรวจรายงานประจำวันของพนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานรักษาความสะอาด ฯลฯ
 • 7. จัดทำแผนงานของพนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย และควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว
 • 8. ตรวจเอกสารรายงาน บันทึกรถเข้า-ออกอาคาร, ใบนำสิ่งของเข้า-ออกอาคาร, ใบขออนุญาตเข้าทำงานประจำวัน, บันทึกผู้มาติดต่อหน่วยงาน พร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร
 • 9. ออกใบแจ้งซ่อม ทรัพย์สินส่วนกลางที่ชำรุด ส่งให้หัวหน้าช่าง พร้อมลงสมุดควบคุมใบแจ้งซ่อม เบิกอุปกรณ์ตามรายการแจ้งซ่อมให้ช่างดำเนินการแก้ไข
 • 10. ประชุมร่วมกับผู้จัดการอาคาร , หัวหน้าช่าง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา , งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่ต้องติดตาม
 • 11. ติดตามงานค้างที่ต้องดำเนินการ
 • 12. ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา , บริษัทร้านค้าต่างๆ เพื่อขอใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 • 13. ติดต่อประสานงานกับตัวแทนผู้ว่าจ้าง
 • 14. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาตกแต่งภายใน พร้อมลงบันทึกการตรวจสอบผู้รับเหมาระหว่างตกแต่ง
 • 15. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัท
 • 16. สรุปรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างส่งให้ผู้จัดการ
 • 17. ติดตามผลการแจ้งซ่อมกับหัวหน้าช่าง
 • 18. ทำงานตามแผนงานที่นำเสนอและได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
 • 19. สรุปงานที่ดำเนินการและที่จะต้องติดตาม
Qualifications
 1. ประสบการณ์ด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 2. พื้นฐานด้านการบริหารการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3. Modern Property Management
 4. กฎหมายควบคุมอาคาร
 5. Juristic Person Management and Facility Management
 6. Safety Management
 7. After Sales Service
 8. มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 9. มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
How to apply
 • ๐ สมัครงานผ่านทาง JobThai.com
 • ๐ สมัครผ่านทาง E-mail
 • ๐ สมัครผ่านทาง ไปรษณีย์
 • ๐ สมัครได้ด้วยตนเอง ในวัน และเวลาทำการ
 • ๐ สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่าง
Contacts
คุณศิริโฉม เจริญจิตร, คุณสุจิตรา ผ่องกระโทก
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 11 ถนนพระรามสี่
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
Tel. : 02-056-2222 ต่อ 3518 หรือ 02-056-2399 ต่อ 3902,3913
Email : hrananda_214@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-317-1100
Location
ประจำ โครงการใกล้ BTSปุณวิถี,BTSอุดมสุข
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.