รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต หลายอัตรา ประจำโรงงานที่ จ.ชุมพร

pin locationLocation
pin location

Tha Sae, Chumphon

salary iconSalary
salary iconตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
Apply
Job Descriptions
 • -วางแผนและควบคุมดูแลการการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนด บริหารและควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • -วางแผนผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • -รับผิดขอบควบคุมและติดตามการประสานงานการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร และตรวจสอบงานซ่อมบำรุงเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 2. เพศชาย/หญิง
 3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านโรงสกัดน้ำมันปาล์มอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในงานควบคุมการผลิตโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม
 5. มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ เช่น เครื่องกล เคมี ไฟฟ้า
 6. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพรได้
How to apply
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • - สมัครผ่าน Website ของบริษัทฯ
 • - สมัครผ่าน E-mail
 • - สมัครทางไปรษณีย์ส่งมาที่บริษัท
 • - สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
คุณจุฑามาศ,คุณสุกัญญา (กรุงเทพ), คุณขวัญยืน (ชุมพร)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกรุงเทพฯ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 30 ถ.พระราม4 เขตสาทร กรุงเทพ 10120 โรงงานชุมพร 296 หมู่2
Sa Lui Tha Sae Chumphon 86140
Tel. : 02-679-9166-70 Ext.281-283 ,077-611-000-10 Ext.131-133
Email : cpi14_56@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-285-6369
Website : www.cpi-th.com
Location
Sa Lui Tha Sae Chumphon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.