JobThai
Sep 21, 2022

พนักงานบัญชี

pin locationLocation
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.บันทึกรายการบัญชีในระบบ Express 2.ตรวจเช็คและแยกเอกสารบัญชี/ภาษีที่ทางลูกค้าส่งมา 3.ทำแบบภาษีประจำเดือน ภ.ง.ด.1 ,ภ.ง.ด.3 ,ภ.ง.ด.53 ,ภพ.30 4.ยื่นแบบภาษีผ่านระบบInternet 5.ประสานงานกับทางลูกค้า เช่น เรื่องการตามเอกสารจากลูกค้า 6.จัดเรียงและเก็บเอกสารบัญชีของลูกค้า
Qualifications
  1. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
  2. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
  3. จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และพร้อมเรียนรู้งาน
  5. มีความรับผิดชอบสูง และสามารถเลิกงานดึกได้(บางวัน)
How to apply
ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai , ส่งใบสมัครทาง Email: ด้านล่าง
Contacts
คุณหน่อย
บริษัท เพชรการบัญชี จำกัด
100/13 ม.3 หมู่บ้านมณียา ถนนรัตนาธิเบศร์
Sai Ma Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 02-922-0628
Email : petchacc1_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-922-0629
Location
Sai Ma Mueang Nonthaburi Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.