รับสมัครด่วน
Apr 2, 2020

หัวหน้าแผนกผลิต (สมุทรสาคร)

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ คน กำลังการผลิต บาท/ชิ้น
 • 2. ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน (Yield)
 • 3. ควบคุมการใช้ เก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน
 • 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด HACCP,GMP
 • และมาตรฐาน BRC
 • 5. ตรวจสอบการผลิตในแต่ละวันกับพนักงานถูกต้องหรือไม่
 • 6. ตรวจสอบเรื่องความสะอาดใน Line ผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ
 • เครื่องใช้ต่าง ๆ
 • 7. ตรวจรายงานการผลิตในแต่ละวัน
 • 8. ดูแลการผลิตให้ตรงตามแผนการผลิตในแต่ละวัน
 • 9. จัดลำดับการผลิตให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
 • 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร,อุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานผลิตอาหาร 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ความเข้าใจ ระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001/ GMP&HACCP
 5. มีความกระตือรือร้น /มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทน
 6. มีความสามารถในการวางแผน ติดตามงาน ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดี
 7. มีทัศนคติในเชิงบวกในการทำงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
How to apply
 • สมัครผ่าน Job Thai
 • ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
77/93-4 ชั้น 23 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok 10600
Tel. : 02-440-0440
Email : tcunionglobal14_31@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-440-0442
Website : www.blink.co.th
Location
Bang Krachao Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.