JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 21, 2022

หัวหน้าธุรการ บุคคล จัดซื้อและสำนักงาน (ประจำสำนักงานใหญ่-สี่พระยา)

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. สรรหาพนักงานตาม อัตรากำลังคนภายในหน่วยงาน ภายใต้มาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้ 2. รักษากฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ดูแล และรับผิดชอบการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 3. ทำสัญญาว่าจ้างประจำ หรือ ชั่วคราว เช่น พนักงานรายวัน รายเดือน มีกำหนดระยะเวลา และ จ้างเหมาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ออกหนังสือตักเตือนพนักงาน กรณีทำผิดกฏระเบียบบริษัท 5. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานราชการ เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน (กรมที่ดิน), ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงานเขต), แรงงานต่างด้าว (กรมจัดหางาน) และ การจดทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เป็นต้น ุ6. ติดต่อประสานงาน สำนักงานกฎหมาย แจ้งเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่บริษัท , เพิ่มวัตถุประสงค์หนังสือรับรองบริษัทฯ, เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ติดตามลูกหนี้ ดำเนินคดี การผิดนัดชำระหนี้ จัดทำสัญญาและเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ 7. ดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยทั้งหมดของบริษัท , บริเวณอาคารสำนักงาน และโกดัง (รวมทั้ง สร้างความสามัคคี พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี) 8. ตรวจสอบ ควบคุม การรับ-ส่ง เอกสาร ระหว่าง สี่พระยา (สำนักงานใหญ่) - ขอนแก่น (สาขา) - 9. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดทำ วัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย และ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้กับแผนกต่างๆ รวมถึงการส่งซ่อมอุกรณ์ เครื่องมือ และรวมถึงอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งควบคุมดูแลการเบิกจ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงานต่างๆ 10. ประสานงานการจัดซื้อ เจรจาต่อรองราคา และเปรียบเทียบราคา จากผู้จำหน่ายแต่ละบริษัท 11. ดำเนินการจัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 12. จัดกิจกรรม งานเลี้ยงปีใหม่, ตรุษจีน และ อื่นๆ รวมทั้ง ทำการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท 13. งานส่วนบุคคลของกรรมการผู้จัดการบริษัท เช่น งานการจัดการทรัพย์สิน ซื้อ-ขายที่ดิน, ดูแลเงินปันผลเข้า-ออก, และ ดูแลบัญชีเงินฝากต่างๆ เป็นต้น 14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมายเหตุ: ทำงาน จ.- ศ. เวลา 09.00 น.- 18.30น. การเดินทางเพิ่มเติม : 1). หากมาโดย MRT >>> เมื่อลง MRT สามย่าน สามารถเดินมา ประมาณ 800 เมตร หรือนั่งวินมอเตอร์ไซต์ ราคา 20 บาท มาลงตึกอามิโก้ ทาวเวอร์ หลังจากนั้น เดินย้อนหนีวัดหัวลำโพงขึ้นมา อีกประมาณไม่เกิน 100 ม. บริษัทฯ จะอยู่ขวามือ กำแพงสีขาว-น้ำเงิน ประตูสีน้ำเงิน หรือ 2). หากมาโดย BTS >>> ลง BTS ศาลาแดง หรือ BTS ช่องนนทรี ต่อวินมอร์เตอร์ไซต์ ข้างๆ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ ราคา 40 บาท มาลงหน้าบริษัทฯ ได้เลย หมายเหตุ: ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทฯ จะอยู่ติดหน้าถนนสี่พระยา ในช่วงของถนนที่เป็นทางเดินรถทางเดียว (One Way)
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุ 25-40 ปีเท่านั้น
  2. ระดับการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ จะพิจาารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปนแกรม Ms.Office และ ระบบ Express ได้เป็นอย่างดี
  5. รับแรงกดดันในกาารทำงานได้ดี
  6. มีความรับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการทำงานสูง
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณเค้ก หรือ คุณพจน์ / สมัครพร้อมสัมภาษณ์งานได้ที่ สำนักงานใหญ่ สี่พระยา บางรัก
บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
Email : admin.01@bangkokfishingnet.com, admin.03@bangkokfishingnet.com (Email for job application & inquiry)
Location
Maha Phruettharam Bang Rak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company