รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Senior Information Technology Officer)

pin locationLocation
pin location

Phrom Buri, Sing Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ดำเนินงานในการติดตั้งและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย และระยะไกล พร้อมจัดให้มีระบบความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท 2. แก้ปัญหาการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีความจำเป็น 3. แก้ปัญหาและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องวงจรปิด Internet ระบบเสียงตามสาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโรงงาน 4. ดำเนินการ จัดซื้อ จัดเตรียม จัดหา ซอฟท์แวร์ ของบริษัท เช่น กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อการใช้งาน 5. ดำเนินการแก้ปัญหาตามที่ได้รับแจ้งเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานระบบ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานอย่างทันเวลา 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านระบบ Network ไม่ต่ำกว่า 31 ปี
  4. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  5. มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ Server และมีความรู้เกี่ยวกับการดูแล Server ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  6. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบในการทำงานเป็นอย่างดี
  7. มีทักษะการทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
  8. สามารถเริ่มงานได้เร็วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายบุคคล : คุณปรีญานุช สมนึก
บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
12 ม.3
Hua Pa Phrom Buri Sing Buri 16120
Email : tckgroup14_69@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 036-510-786
Location
Hua Pa Phrom Buri Sing Buri
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.