รับสมัครด่วน
Nov 30, 2020

Programmer Developer

pin locationLocation
pin location

Khlong San, Bangkok

salary iconSalary
salary icon15,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. พัฒนาโปรแกรมด้วย ASP, ASP.NET Core, C++, VB.NET หรือ Java/JSP, J2EE, Servlet, JSP, Spring, Hibernate, XML, Javascript, AJAX หรือความสามารถ Mobile App ,Web Progrmming, Web Design, Graphic & Designer ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น CSS3 , IONIC ,Photo Shop lllustrator, Flash AS3,C#,Laravel (PHP), My SQL เรียนรู้และเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2. หากมีประสบการณ์ Tester และ รับ Requirement - ให้คำปรึกษาในการวางระบบหรือพัฒนาระบบงานใดงานหนึ่งโดยใช้ Application ของบริษัทฯ - บริหารและควบคุมงานโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และทดสอบ Application ตาม Solution ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อส่งมอบ Solution และ Application - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Solution และ Application ของโครงการบริษัทฯ - เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ Solution Team ให้ทำงานอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ - ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นๆ เพื่อส่งมอบ Solution และ Application ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า - ศึกษาและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และ Application ของบริษัทฯอย่างลึกซึ้ง - ให้คำปรึกษาแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับ Solution Team 3. หากมีประสบการณ์ด้าน IT - ขั้นตอน Install vmware - ขั้นตอน Install windows server 2008 ใน VMware - ขั้นตอน Install Sql server 2008 express ใน Windows ที่ได้ติดตั้งใน VMWare - ขั้นตอน Unstall Sql server 2008 express ใน Windows ที่ได้ติดตั้งใน VMWare - ขั้นตอน Install MySQL 5.1.60 ใน Windows ที่ได้ติดตั้งใน VMWare - ขั้นตอนการสร้าง Database ชื่อ ecm_std ใน Database Mysql ข้อมูลดังนี้ 3.1 Column id (int) 3.2 Column fname (nvachar100) 3.3 Column lname (nvarchar100) - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.50 – 17.30 น. หยุดเสาร์อาทิตย์ สวัสดีการ : ปรับเงินประจำปี ,โบนัสประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ฟรี, เสื้อยูนิฟอร์ม ,ของขวัญวันเกิด, ท่องเที่ยวประจำปี และเงินช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-32 ปี
  2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง
  3. ชอบความท้าทาย กระตือรือร้น และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
  4. มีความคิดเชิงบวก มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  5. ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
How to apply
1. ส่งอีเมลล์ / โทร 02-860-6659 ต่อ 4 ฝ่ายบุคคล คุณอริสา 2. มาสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ อาคาร Q-Doc Studio 15,17 ซ.กรุงธนบุรี 4 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 3. สมัครทาง JobThai.com (Click Apply Now) เอกสารแนบสมัครงาน : - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป - สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ - สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcipt ) หรือ หนังสือรับรองการศึกษา 1 ฉบับ - หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ - หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
Contacts
คุณกฤษณ์พงษ์ สุคันโธ
บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
15,17 ซ.กรุงธนบุรี 4 ถ.กรุงธนบุรี
Banglamphu Lang Khlong San Bangkok 10600
Tel. : 02-860-6659 ต่อ 4
Email : kando_18@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-860-6617
Location
ซ.กรุงธนบุรี 4 (ติดสถานนีรถไฟฟ้ำ BTS วงเวียนใหญ่)
Banglamphu Lang Khlong San Bangkok
Directions
ติดสถานนีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.