รับสมัครด่วน
Apr 8, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

pin locationLocation
pin location

Khlong Sam Wa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
 • 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ
 • 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • 10. ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์ประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • 11. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากทำงานของลูกจ้าง
 • 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศหญิง / ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
 2. อายุ 22 - 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
 7. มีประสบการณ์ ในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
How to apply
 • สมัครงานผ่าน JobThai
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท (Walk In)
 • โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
Contacts
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
11 ซอยพระยาสุเรนทร์ 41(ซ.รามอินทรา 109)
Samwa Tawan Tok Khlong Sam Wa Bangkok 10510
Email : klkindustry_53@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-914-0425
Website : www.klk.co.th
Location
Samwa Tawan Tok Khlong Sam Wa Bangkok
Directions
 • 1. รถสองแถวสีแดง มีนบุรี-พระยาสุเรนทร์
 • 2. รถประจำทาง ผ่านถนนเลียบคลองสอง (เขตคลองสามวา)
 • 3. รถประจำทาง ผ่าน รามอินทรา กม.8, รามอินทรา 109, พระยาสุเรนทร์
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.