รับสมัครด่วน
Oct 24, 2020

Planning Manager

pin locationLocation
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของฝ่ายโรงงานและบริษัท 2.บริหารจัดการระบบการสั่งผลิตชิ้นส่วน และ สินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการผลิต/ลูกค้า 3.บริหารจัดการระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบ (ในประเทศ และ ต่างประเทศ) ให้เพียงพอต่อความต้องการผลิต 4.บริหารจัดการปริมาณการจัดเก็บ บำรุงรักษา วัตถุดิบคงคลังให้อยู่สภาพพร้อมใช้และมีปริมาณเพียงพอตามที่นโยบายกำหนด 5.พัฒนาระบบการทำงานการวางแผนผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดไว้ 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาตามนโยบายของบริษัท 7.บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตั้งแต่การสรรหา พัฒนา ธำรงรักษา และใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของบริษัท
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 30-35 ปี
  2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมการผลิต,การจัดการอุตสาหกรรม,ฟิสิกส์, สถิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานวางแผนผลิต 5 - 10 ปี
  4. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต, เครื่องจักรในการผลิต
  5. เข้าใจหลักการ SAP/ ERP/MRP/BOM (Bill of material)/ระบบ JIT (Just in time)/การบริหารสินค้าคงคลัง
  6. มีทักษะคอมพิวเตอร์ในงานวางแผนการผลิต Microsoft office, MRP, Syteline, Excel ระดับ advance
  7. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
  8. มีความรู้เรื่องการเชิ่อมWelding, Fabrication, CNC งานโลหะ
How to apply
1. สมัครผ่าน E-mail 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครผ่าน Website บริษัท 4. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท(Walk In) พร้อมการสัมภาษณ์ทันที เอกสารหลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจบการศึกษา 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. ใบรับรองการผ่านงาน 7. ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งงานที่ระบุ) 8. สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด 9. คลิป VDO แนะนำตัว (ถ้ามี เพื่อประกอบการตัดสินใจ) 10. ผลงาน / Portfolio (ถ้ามี เพื่อประกอบการพิจารณา)
Contacts
คุณจีรภัทร์ , คุณปุณิกา ,คุณนิภาพร
TN GROUP
ซอยเพชรเกษม 91
Tel. : 02-115-5000 ต่อ 1234,1238,1239,084-918-4447
Email : tnmetalworks_83@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-115-5555
LINE ID: 0849184447
Location
เพชรเกษม 91
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon
Directions
- ในซอยเพชรเกษม 91 เดินทางสะดวก มีรถรับส่งเข้าในสำนักงาน ห่างจากหนองแขม กรุงเทพ 100เมตร - รถประจำทาง สาย 81, 84, 183,123, ปอ.170, ปอ.157,ปอ.539 - มีที่พักราคาพิเศษ หากต้องการหาที่พักใกล้ที่ทำงาน
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.