JobThai
รับสมัครด่วน
Oct 3, 2022

Logistic &Warehouse Manager/Supply Chain Manager (ประจำนิคมบางปู)

pin locationLocation
pin location

Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
งานบริหาร - กำหนดเป้าหมายฝ่ายงานโลจิสติกส์และคลังสินค้า พร้อมทั้งติดตามผลงานของฝ่าย ประเมินผลงานของฝ่าย - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้า งานงบประมาณ จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้า และพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด งานด้านเทคนิค - ตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบฐานข้อมูล - ควบคุมดูแลการประสานงานกับแผนกจัดซื้อและแผนกชิปปิ้งถึงแผนการสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับจากลูกค้า - สอบทานและอนุมัติ เอกสารด้านการขาย - ติดตามผลการเคลื่อนย้ายและการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสต๊อกสินค้า - ติดตามผลการตรวจสอบการับสินค้า การจัดเก็บสินค้าเข้าคลังถูกต้องตามหมวดหมู่และสถานที่ที่กำหนด - ติดตามผลการตรวจสอบการขอเบิกและจ่ายสินค้าตามเอกสารการขอเบิก - ตรวจทานรายงานสรุปผลการตรวจนับสินค้า - ติดตามและตรวจสอบการส่งมอบ - ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม - พิจารณาอนุมัติคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากภายนอก - พิจารณาอนุมัติการนำสินค้าหรือสิ่งของออกนอกคลัง บริหารงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานด้านบุคลากร - วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดำเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนา - จัดการด้านความปลอดภัยในอาชีวอนามัยแก่บุคลากร - กำกับดูแลละปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมและ โครงการประหยัดพลังงานขององค์กร
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 38 – 45 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางด้าบริหารงานคลังสินค้าและจัดส่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. เคยผ่านการดำรงตำแหน่งในระดับ Logistic&Warehouse Manager มาอย่างน้อย 5 ปี
 5. มีความรู้และเคยผ่านการใช้งานนระบบ ERP หรือระบบ WMS ในการทำงานเป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ผ่านงานบริหารคลังสินค้าและจัดส่งในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความรู้เกียวกับ KPI และระบบคุณภาพ ISO9001:2008 เป็นอย่างดี สามารถนำมาใช้บริหารงานได้จริง
 8. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 9. มีความสามารถในการสอนงาน และการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 10. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารที่ดี
 11. กลุ่มเพียวริตี้เฮ้าส์ สังกัด บริษัทพรีม่า โพลีเทค จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.10 B)
 12. ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์ (ทำเสาร์ที่ 1และ ที่ 3 )
How to apply
- สมัครผ่านทาง JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail
Contacts
คุณนุจรีย์
กลุ่มเพียวริตี้ เฮ้าส์
8/9 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถ.บางนา-ตราด กม.9
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540
Tel. : 02-315-9189 ต่อ 1016 (บางนา) , 061-392-6189 , 02-709-4781 ต่อ 123 บางปู ซ.10 , 02-323-2725 ต่อ 0
Email : purerity_81@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company