รับสมัครด่วน
Dec 3, 2021

Engineer electronics

pin locationLocation
pin location

Amata Nakorn Industrial Estate (Project 2) Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
1. ดูแลควบคุมสายการผลิต และติดตั้งเครื่องจักรตามแผน 2. วิเคราะห์หาสาเหตุ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหากรณีงานไม่ได้ค่าที่กำหนด 3. จัดทำแผน PM ประจำปี 4. ติดตั้ง , ดูแล PLC Program , Sensor และอื่นๆ ที่จำเป็นในการ Kaizen 5. จัดทำ WI และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร เป็นต้น 6. ช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า 7. ปฎิบัติตามคำสั่งและรายงานปัญหาต่างๆให้หัวหน้าทราบ
Qualifications
  1. เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศกรรมศาสตร์,วิศกรรมโรงงาน,วิศกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลเครื่องจักรหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  6. มีความรู้เรื่องการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  7. สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
  8. มีความละเอียดรอบคอบ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  9. มีประสบการณ์ในการทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- Please submit current resume with recent photo, qualification, experiences, and expected salary by e-mail Don't apply by jobthai (โปรดระบุเงินเดือนที่คาดหวัง และประสบการณ์ที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา) - ส่งประวัติส่วนตัวมายัง E-mail - กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่บริษัท
Contacts
คุณเฉลิมขวัญ อินจันทร์
บริษัท เซอิฮัสซึ (ไทยแลนด์) จำกัด SEIHATSU (THAILAND) CO., LTD.
700/948 หมู่ 3 Amatacity Chonburi Industrial Estate (Phase 9)
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160
Email : seihutsu_29@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-109-335
Location
Amata Nakorn Industrial Estate (Project 2)
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri
Directions
อยู่ในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี (เฟส 9) ซอยจาโตโค ติดกับบริษัทสยามฮิตาชิ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company