รับสมัครด่วน
Mar 26, 2020

ผู้จัดการทั่วไป

pin locationLocation
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconSalary
salary icon50,000 บาทขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • - ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษ พนักงานตามกฏระเบียบของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • - ดูแลเรื่องการรับสมัคร และการลาออกของพนักงาน
 • - ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆของพนักงานเช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าประกัน เป็นต้น
 • - ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระหว่างองค์กร กับลูกค้า
 • - ดูแลในเรื่องการตั้งราคา การขาย การเคลม การสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • - ควบคุมการเบิกจ่าย การรับเข้า Stock
 • - ดูแลบัญชีรายรับ รายจ่ายของบริท
 • - ดูแลระบบเอกสารภายใน
 • - ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้
 • - ดูแลกิจกรรมทางการขาย การตลาด
 • - จัดระบบ และ KPI
 • - จัดระบบ Incentive
 • - จัดระบบ Job Description
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท สาขาการบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานในเรื่องงานบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมามากกว่า 5 ปี
 4. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องระบบบัญชีเป็นอย่างดี
 5. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังเป็นอย่างดี
 6. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ network
 7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
 8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office , MS Excel ได้ในระดับดี
 9. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • - ส่ง resume มาที่ E-mail
 • - สามารถมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ทุกวันทำการ จันทร์ - เสาร์
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
75 หมู่ที่ 7 ซอยวัดตะเคียน ถนนนครอินทร์-พระราม 5
Bang Khu Wiang Bang Kruai Nonthaburi 11130
Tel. : 02-423-7575 ต่อ 501,503 (ระบบอัตโนมัติ 100 คู่สาย)
Email : sevenfive-hr14_82@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Khu Wiang Bang Kruai Nonthaburi
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.