รับสมัครด่วน
Dec 1, 2021

Customer Service (ประจำนวนคร ปทุมธานี)

pin locationLocation
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
1.ปฏิบัติงานด้านการขายด้วยการติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ 2.ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามเรืองผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า เพือนำมาพัฒนาระบบงาน 4.บริหารจัดการเรื่องลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า 5.จัดทำรายงานการทำงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 6.ประสานงานติดต่อภายในบริษัทฯ 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. รักงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ได้ดี
  4. มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี
  5. มีความรับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานตรงเวลา
  6. มีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  7. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  8. มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม พูดจาไพเราะ ฉะฉาน เจรจาได้
  9. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel Privot & Vlookup, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
  10. หากสามารถฟัง อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด (Simple Foods Co., Ltd.)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 20 ซอย 14/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Tel. : 02-190-2999#1200
Email : simplefood_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ประจำปทุมธานี
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
Directions
สำนักงานสาทร อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company