รับสมัครด่วน
Apr 2, 2020

IT Support Officer (SAP Support)

pin locationLocation
pin location

Saraphi, Chiang Mai

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
 • - ดูแลรับผิดชอบระบบ SAP ERP ของบริษัทฯ และ Implement ระบบเพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • - วิเคราะห์ปัญหา แก้ไข ตลอดจนแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน(Configuration, modification, implement, support SAP modules) เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • - Support user ในการกำหนด และ Upload Master data ของระบบ SAP
 • - ตรวจสอบความครบถ้วนของค่า Configuration ของระบบ SAP
 • - จัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน SAP แก่ผู้ใช้งานในระดับปฏิบัติการ
 • - ติดตามความเคลื่อนไหวของโปรแกรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 • - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายใน และภายนอกองค์กรรวมทั้ง SAP Consultant ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน SAP
 • - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา
 • - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 2. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นใป ในสาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน IT หรือ SAP Support มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับ Business Process เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้พื้นฐานด้าน Network และ โปรแกรม SAP หรือโปรแกรมERPอื่นที่คล้ายกัน
 6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน อยู่ในระดับดี
 7. มีใจรักในการบริการ และมีทักะการทำงานเป็นทีม ติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานภายในบริษัทฯได้
 8. มีความคิดเป็นระบบ เชิงวิเคราะห์ สามารถวางแผนการทำงาน แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบได้
 9. กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีความความรวดเร็ว และมุ่งมั่นในการทำงาน
 10. หากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่าน Jobthai คลิกปุ่ม Apply Now
Contacts
คุณสิริลักษณ์ แสงมะโน
บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
106/5 ม.8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
Saraphi Saraphi Chiang Mai 50140
Tel. : 089-838-7171
Email : lannaagro_72@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 053-421-388
Location
Saraphi Saraphi Chiang Mai
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.