รับสมัครด่วน
Mar 26, 2020

Key Account ( เพศชาย )

pin locationLocation
pin location

Bang Bon, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.ดูแลวางแผน วิเคราะห์ทางการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • 2.ควบคุมและกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • 3.วางแผนหาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้ารายเก่าให้สั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
 • 4.กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • 5.นำเสนอและปิดการขายได้ ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • 6.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 • 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์งานขาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอการขาย
 4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี ทั้งการพูดและการเขียน
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word,Excel ได้ดี
 7. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า
 8. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้ดี มีความอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now
 • - ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • - สมัครได้ด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
15 16 17 18 ซอยเอกชัย 43/2-3
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
Tel. : 086-102-5599 / 02-893-6143 ต่อ 112
Email : Thaitanya_19@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-893-6146
Location
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.