รับสมัครด่วน
Oct 15, 2020

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

pin locationLocation
pin location

Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างหรือประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ทำใบเสนอราคา,ออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้า,ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า 2.จัดทำใบสำคัญรับเงินจากลูกหนี้,ใบวางบิลยอดขายประจำเดือน,จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.จัดทำกราฟแสดงยอดขาย,กราฟรับชำระหนี้,ทำรายงานภาษีขายประจำเดือน,สรุปรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 4.สรุปรายงานเช็ครับล่วงหน้าและประมาณการยอดเงินที่จะเข้า,สรุปรายงานลูกหนี้ค้าชำระติดตามทวงถาม,นำฝากเช็ครับ,ผ่านเช็ตรับประจำวัน 5.จัดทำงานทะเบียน ดูแล ควบคุม ทรัพย์สินภายในบริษัท 6.ตรวจสอบใบเบิก-ใบรับต้นทุนสินค้า WIP,FG และดูรายงานเคลื่อนไหว พร้อมสุ่มนับในทุกเดือน 7.งานอื่นๆที่หัวหน้าได้มอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
  2. จบการศึกษา ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี เกี่ยวกับการบัญชี-บัญชีการเงิน
  3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  5. มีทักษะในการสื่อสาร มีภาวะ ความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ อดทนต่อแรงกดดัน มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  7. มีความละเอียด รอบคอบ
How to apply
- ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail
Contacts
คุณโสภิต จุ่นทอง (คุณนิด)
บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด
72/7 ม.1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
Tel. : 034-989-133 ต่อ111/093-542-5194
Email : biocoslab_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: nuengkiss
Location
Bang Kaeo Fa Nakhon Chai Si Nakhon Pathom
Directions
กรุณาโทรสอบถามเส้นทาง ได้ที่ 034-989133
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.