รับสมัครด่วน
Mar 25, 2020

QA Staff

pin locationLocation
pin location

Well Grow Industrial Estate Chachoengsao

salary iconSalary
salary iconNot specified
english apply iconEnglish applications only.
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • -การควบคุมและประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • -การรับและการจัดการเรื่องคำร้องเรียนและสินค้าตีคืนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
 • -การตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่
 • -การตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
 • -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ , วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ในอุตสาหกรรมด้าน Packaging
 4. มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการใช้ Computer Microsoft Office ( Word , Powerpoint , Excel )
 6. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ Lab , Tensile , Strength
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
How to apply
 • - สมัครทาง JobThai (Click Apply Now)
 • - อีเมลล์
 • - สมัครด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ในวันทำงาน จันทร์-ศุกร์
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
CCL Label (Thai) Co., Ltd.
69 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao 24180
Tel. : 038-571-381-3 ext 3805
Email : ccllabel_71@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-570-138
Location
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.