รับสมัครด่วน
Sep 23, 2020

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสีลม)

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวnก๊อกน้ำ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามใบแจ้งหรือตามที่มีการชำรุดเกิดขึ้น • จัดทำและจัดเก็บเอกสารรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา • ตรวจตราการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • จัดทำการทำเบิกอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงครบถ้วน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ • ตรวจตรา บำรุงรักษา ซ่อมแซม ฟิกเจอร์และพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีความสวยงามตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความประณีต • งาน AMU ตรวจนับทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ และดูแลไม่ให้เกิดการสูญหาย รวมทั้งการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม • ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
  2. การศึกษาระดับ ปวช, ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
  3. สามารถเข้างานเป็นกะได้
  4. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
  5. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตัวเองได้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น. - หรือส่ง Resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
Contacts
คุณสมภพ
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
อาคารสีลมทาวน์เวอร์ ชั้น 2 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
Tel. : 02-101-8000 ต่อ 8110
Email : CentralSmartJobs_34@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
อาคารสีลมทาวน์เวอร์
Silom Bang Rak Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.