รับสมัครด่วน
Apr 3, 2020

Marketing (การตลาดต่างประเทศ)

pin locationLocation
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.ขยายการค้า ทั้งปริมาณ ช่องทาง และจำนวนลูกค้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
 • 2.หาข้อมูล วิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ และแผนเพื่อขยายการค้า (ทั้งปริมาณและมูลค่า)
 • 3.ติดต่อเจรจากับลูกค้าเพื่อให้เป้าหมายทางการตลาดสำเร็จลุล่วงตามที่วางแผน สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่
 • 4.ประเมินและรายงานผลการขาย
 • 5.ติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่ง
 • 6.ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือตามที่ลูกค้าต้องการให้พัฒนา
 • 7.ประสานงานกับฝ่ายโรงงานในเรื่องคุณภาพสินค้าและการรับแจ้งการติเตียนจากลูกค้า
 • 8.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า (ออกงานแสดงสินค้า)
Qualifications
 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าส่งออก 3 ปีขึ้นไป
 4. การสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 5. มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
 6. บุคลิกดี รักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 7. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 8. มีประสบการณ์ออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now (Job Thai)
 • - ทางอีเมล์
 • - โทรสอบถามเพิ่มเติม
Contacts
บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
Email : ramasiam14_39@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.