รับสมัครด่วน
Apr 7, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. (สำนักงานใหญ่พระประแดง)

pin locationLocation
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
 • - จัดทำผังบริหารงานความปลอดภัย แผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ
 • - จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโรงงาน สำนักงานคลังสินค้า การขนส่ง
 • - ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์/แนะนำ/จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • - ดูแล ควบคุม แนะนำ สอนพนักงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • - ตรวจสอบและเสนอแนะ ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • - วิเคราะห์จุดเสี่ยง และประเมินความเสียงด้านความปลอดภัย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกัน
 • - ร่วมสอบสวน อุบัติเหตุ วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • - ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารส่งราชการ ทำรายงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎหมาย
 • - ร่วมตรวจความปลอดภัย และจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน และเป็นเลขาการประชุม
 • - รับผิดชอบด้านงานธุรการ พร้อมกับทีมงานในด้าน GMP, 5ส อาทิ การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การกำจัดสัตว์พาหะ การกำจัดของเสีย
 • - ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของแม่บ้าน ในความสะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมรอบนอกอาคาร ลานจอดรถ
 • - การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • **ทำงานวันจันทร์-วันศกร์ และวันเสาร์ของเดือน**
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป และยินดีรับศึกษาเรียนจบใหม่
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน จป. ความปลอดภัยในโรงงาน/สำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการควบคุมติดตามงาน
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร นำเสนอ ฝึกสอน อบรม และจัดทำรายงาน และประสานงานได้ดี
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 7. มีความรู้ และปฏิบัติตาม 5ส, GMP และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ,Internet ได้อย่างดี
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • - สมัครทาง E-mail
 • - สมัครทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งประวัติ แนบรูปถ่ายปัจจุบัน พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
37 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์
Bang Khru Phra Pradaeng Samut Prakan 10130
Tel. : 02-819-3111 ต่อ 114 (สมุทรปราการ), 052-000-641 (สาขาเชียงใหม่), 077-553-077 (สาขาชุมพร)
Email : peacecanning_125@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-819-3422
Location
Bang Khru Phra Pradaeng Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.