JobThai
Jan 18, 2022

Instrument Engineer

pin location
pin location

WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut) Rayong

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
-รับผิดชอบในการตรวจระบบInstrument ของโรงงาน และจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา(ถ้าเจอ) -รับผิดชอบในการบำรุงรักษาประจำวันของระบบInstrument ให้ทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ -วางแผนซื้ออะไหล่ระบบInstrument เพื่อให้ความต้องการสำหรับการบำรุงรักษา -เสนอโครงการที่เหมาะสมสำหรับระบบInstrument ที่พบในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพไม่มั่นคงและการเลือกที่ไม่ถูก -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  1. เพศ ชาย อายุ 25-35
  2. การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Instrument , หรือสาขาอืนทีเกียวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ
  3. มีประสบการณ์โรงงานในการซ่อมบำรุงและติดตังเกี่ยวกับInstrument 5ปีขึ้นไป
  4. คุ้นเคยกับการบำรุงรักษาเกี่ยวกับInstrument ความรู้มืออาชีพที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบำรุงรักษาเกี่ยวกับInstrument เป็นย่างดี
  5. มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี ขยัน ซือสัตย์ อดทน มีวินัย สามารถรับแรง กดดันได้ดี
-สมัครผ่านทางอีเมล -สมัครผ่านทาง JobThai
คุณJay
บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
9ถนนผังเมืองเฉพาะ2-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นิคมเหมราช(มาบตาพุด)
Huai Pong Mueang Rayong Rayong 21150
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
Huai Pong Mueang Rayong Rayong