รับสมัครด่วน
Mar 30, 2020

หัวหน้าวิศวกรโครงการ

pin locationLocation
pin location

Bang Khen, Bangkok

salary iconSalary
salary icon**ตามประสบการณ์ทำงาน
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • - รับผิดชอบโครงการก่อสร้างที่ผ่านการประมูลโดยระบบของทางราชการ
 • - ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธา,
 • กรมชลประทาน, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น
 • - บริหาร/จัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • - วางแผนการบริหาร; ต้นทุน, เครื่องจักร, ทีมงาน, การส่งงวดงาน ฯลฯ
 • - ควบคุมตรวจสอบการทำงาน และความคืบหน้าโครงการ
 • - รายงานสถานะและปัญหาต่างๆแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
 • - อ่านแบบก่อสร้าง/ คำณวนปริมาณ/ ประมาณการราคา
 • - ทำงวดส่งงานและเอกสารการส่งงานต่างๆ
 • - ดูแลลูกน้องในบังคับบัญชา
 • - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ***หากมีประสบการณ์งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ, ถนน, สะพาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการทีมงานได้
 4. มีใบประกอบวิชาชีพ
 5. ดูแลและประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการได้
 6. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานถนน, งานสะพาน (งานแนวราบ)
 7. ขยัน ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี และอดทน
 8. สามารถบริหารงานตามต้นทุนและประมาณการตามเวลาที่กำหนด
 9. สามารถเดินทางไปไซต์งานต่างจังหวัดได้ เช่น พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ ฯลฯ
 10. ขับรถยนต์ได้
How to apply
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
Contacts
คุณเหมย, คุณยุ้ย
บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
Email : lppcivil_08@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Line ID: meiiyaii
Location
Tha Raeng Bang Khen Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.