รับสมัครด่วน
Mar 28, 2020

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

pin locationLocation
pin location

Phasi Charoen, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ติดตามการสั่งซื้อกับ Supplier เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • - จัดทำใบสั่งซื้อ (PO)
 • - ประสานงานกับ Supplier ในการแจ้งผลการตรวจรับที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • - จัดทำสรุปจัดซื้อประจำสัปดาห์
 • - ประเมิน Supplier ตามแผนที่กำหนด
 • - เปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมตามระเบียบบริษัท
 • - หาแหล่ง Supplier รายใหม่ ๆ
 • - จัดหาวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในโรงงาน
 • - ประสานงานเรื่องใบขอซื้อกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. จบการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานความรู้ในด้านการจัดซื้อ
 4. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
 6. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 7. มีทักษะในการสือสาร หรือติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถใช้ Ms office ได้เป็นอย่างดี
How to apply
 • สมัครงานผ่าน JobThai
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • การสมัครงานทุกครั้ง ต้องแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1รูป สำหรับติดใบสมัคร
Contacts
คุณสมใจ
บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
12 ซอยบางแวก 49
Bang Waek Phasi Charoen Bangkok 10160
Tel. : 02-865-0075
Email : grandsiampolymer_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-865-0076
Location
ทำงาน จันทร์-ศุกร์
Bang Waek Phasi Charoen Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.