รับสมัครด่วน
Oct 21, 2020

นักคอมพิวเตอร์ (แจ้งวัฒนะ สนญ.)

pin locationLocation
pin location

Lak Si, Bangkok

salary iconSalary
salary icon18,000 -19,000
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
- งานด้านคอมพิวเตอร์/เขียนโปรมแกรมได้/เขียนโค้ดได้ - สามารถ config อุปกรณ์ได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
Qualifications
  1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปีบริบูรณ์
  2. สัญชาติไทย
  3. คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ , โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรงติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันขันแข็ง เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
  6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  7. ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
How to apply
- ส่งอีเมล์ totosteam.hr@gmail.com - สมัครผ่านทาง Jobthai - สมัครงานผ่าน www.tot-os.co.th - เดินทางมายื่นเอกสารเองที่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด อาคาร 6 ชั้น 3 ติดต่อ 02-575-7782-3
Contacts
ยุทธนา 02-575-7783
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร 6 ชั้น3 ตึก totos 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Email : totoutsorce_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-568-2267
Location
Thung Song Hong Lak Si Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.