รับสมัครด่วน
Oct 28, 2020

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล

pin locationLocation
pin location

Prawet, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.จัดทำบันทึก ติดตามผล และรายงานสรุป การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูล 2.ประสานงาน และติดต่อสื่อสาร กับหน่วยงานบริการที่ดูแลรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้า/พนักงาน 3.การวิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขปรับปรุง-ป้องกัน ของการรับแจ้งข้อร้องเรียน และติดตามผลข้อมูลเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลในการทำงาน 4.ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ รวมถึง ลูกค้า/พนักงาน ได้อย่างทันถ่วงที 5.วางแผน และกำหนดขั้นตอนการทางานในแต่ละหน้าที่งานของศูนย์บริการข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุง และพัฒนาระบบงานบริหารจัดการข้อมูลให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 6.ควบคุมดูแลตรวจตราอาคาร และรถยนต์ของบริษัทฯ 7.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
  2. เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  3. ทำงานวันละ 12 ชั่วโมง
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
  5. มีใจรักงานบริการ อดทน มีความรับผิดชอบ
  6. มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน
  7. มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  8. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
  9. มีใบขับขี่ และขับรถยนต์ได้
How to apply
- สมัครผ่านอีเมลล์ - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai
Contacts
คุณอนุสา พิลาพันธ์
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Nong Bon Prawet Bangkok 10250
Tel. : 086-341-1051
Email : doingwell14_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Prawet Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.