Apr 3, 2020

Sale Manager

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
  • 1. วางแผนการขายและรับผิดชอบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • 2. ควบคุมจัดการและพัฒนาการทำงานของทีมขายให้มีประสิทธิภาพ
  • 3. วิเคราะห์งานและแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  • 4. วางแผนงานในการขายสินค้าเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
  • 5. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการขายสินค้าต่อผู้บริหาร
  • 6. support ลูกค้าหลังการขายและรักษายอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Qualifications
  1. ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี สัญชาติไทย
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการขายหรือพัฒนาธุรกิจในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 4 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีบุคคลิกและทักษะในการสื่อสารดี พูดจาคล่อง จับประเด็นได้เร็ว , ละเอียดรอบคอบ
  6. มีความรับผิดชอบและมีวินัยสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ รักการให้บริการ
  7. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง , การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  8. มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี
  9. มีรถเป็นของตัวเองและพร้อมออกไปปฎิบัติหน้าที่
How to apply
  • 1. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
  • 2. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
  • 3. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย จำกัด
35 หมู่ 17 ถ.บางนา-ตราด (กม.11.5)
Bangphli Yai Bang Phli Samut Prakan 10540
Tel. : 02-024-8523-8 ต่อ 403 , 061-412-0358
Email : hr-factorydepot_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
กรุงเทพฯและปริมณฑล
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.