Mar 30, 2020

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม(ห้องเย็น)

pin locationLocation
pin location

Tha Mai, Chanthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
Apply
Job Descriptions
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนงานการใช้เครื่องจักรระบบทำความเย็น เครื่องจักรระบบผลิต งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ดูแลควบคุมเบิก-จ่าย จัดหา อะไหล่สำคัญ ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์สำคัญในขบวนการผลิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมระบบสาะรณูประโภคต่างๆและด้านพลังงาน ให้พร้อมใช้และเพียงพอต่อการใช้งาน ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1. กำหนด ทบทวน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาการปฏิบัติงาน วิเคราะห์และหาวิธีการแก้ไข
 • 2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกวิศวกรรม
 • 3. บริหาร วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณ
 • 4. บริหาร ควบคุม ดูแลระบบทำความเย็นและงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • 5. บริหารเกี่ยวกับการรับ เก็บ เบิก จ่าย จัดหา อะไหล่สำคัญในงานบำรุงรักษา เครื่องจักร
 • 6. วางแผนประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้งานเครื่องจักรในระบบทำความเย็นและระบบผลิต
 • 7. บริหาร ควบคุม ประเมิน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 8. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • 9. ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • 10. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด แผนงาน นโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ
 • 11. ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • 12. ควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานภายในแผนกวิศวกรรมให้สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ และเป้าหมายได้อย่างประสิทธิภาพ
 • 13.ติดตามผลการประสานงานซ่อมบำรุงกับแผนกที่เกียวข้องหรือร้องขอในกรณีที่เครื่องจักรผิดปกติหรือชำรุดเสียหาย
 • 14.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งพนักงาน
 • 15.วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดำเนินการตามแผน และติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
 • 16.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • 17.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ
Qualifications
 1. ป.ตรี, วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล , ไฟฟ้า , อุตสหการ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด /สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
 3. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ด้านการทำงานบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย 5-7 ปีขึ้นไป
 4. สามารถทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการของระบบมาตรฐานต่างๆในองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้ง
 5. ประสบการตรงด้าน GMP HACCP BSC ISO 22000 และ51000 หรือ ระบบบริหารงานคุณภาพ อื่นๆ เป็นอย่างน้อย 3 ปี
 6. มีประสบการณ์ สายการผลิต วางแผน ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 3 ปี
 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point , Internet ,Auto CAD , Visio
How to apply
 • 1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
 • 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
 • 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
Contacts
คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
43/4 หมู่3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
Email : sunshine_34@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Line ID: 0882272275
Location
ติดถนนสุขุมวิท กม.313
Song Phi Nong Tha Mai Chanthaburi
Directions
 • สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)
 • สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company