รับสมัครด่วน
Mar 28, 2020

ผู้จัดการส่วนบัญชี ประจำแม็คโคร สาขาระนอง

pin locationLocation
pin location

Ranong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • -จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
 • -เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
 • -ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
 • -จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน , จัดเก็บค่าเช่าและบริหารสัญญาเช่าพื้นที่รวมถึงงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศ ชาย / หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์งานบัญชีด้าน AP หรือ AR ขาใดขาหนึ่งหรือทั้้ง 2 ขา , มีความรู้เรื่องภาษี และการหักณะที่จ่าย
How to apply
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line ID :@makrojob
 • เอกสารประกอบการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • อื่นๆ
 • Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email
Contacts
คุณมะนาว , คุณมาร์ช
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Email : siammakro_284@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-067-9888
Location
สาขาระนอง
Ranong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company