JobThai
Jan 25, 2022

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)

pin location
pin location

Khan Na Yao, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
1. นำเสนอสินค้า, พรีเซ็นต์ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย 2. นำเสนอแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ 3. รักษายอดขายของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าของบริษัทฯ 4. ช่วยเหลือและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่พนักงานขาย
 1. ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 2. วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาพันธุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง
 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) ได้เป็นอย่างดี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี
 5. มีใจรักในงานขายและบริการ
 6. มีประสบการณ์การทำงานด้านขายอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ต้องมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่ง Resume เข้ามาที่ E-mail
 • สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
 • คุณสุพัตรา
  บริษัท โปรวิชั่น ไซแอนติฟิค จำกัด
  252 Suan Siam Road
  Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
  Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok
  อยู่ใกล้กับสยามปาร์ค