Oct 26, 2020

วิศวกร ช่อมบำรุงแม่พิมพ์ พลาสติก ( Plastic Mold Maintenance Engineer )

pin locationLocation
pin location

Si Khio, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามที่ตกลง และโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- อ่านแบบแม่พิมพ์ - ดูแลรักษา แม่พิมพ์ไม่ให้เกิด Burr รอบตัวงาน - ดูแลแม่พิมพ์ พร้อมใช้งาน - ใช้เครื่องมื่อเกี่ยวกับงานช้อมแม่พิมพ์ (Laser Welding, Grinder) - วิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงแม่พิมพ์ - วิเคราะห์ปัญหาเพื่อซ่อมแชมแม่พิมพ์ - วิเคราะห์ Injection Condition System. - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครืองกล และสาขาที่เกี่ยวข้องกับ แม่พิมพ์
 3. มีชำนาญ ด้านเครื่องฉีด และการติดตั้งแม่พิมพ์ เครื่องมือ (Laser Welding, Grinder)
 4. มีชำนาญการลด การเกิด Burr รอบตัวงาน
 5. มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
 6. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. พร้อมรับแรงกดดัน จากสภาวะการทำงาน
 8. มีประสบการณ์ด้านการซ้อมแซมแม่พิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 10. ยินดีตอนรับนัองๆ นักศึกษา จบใหม่
 11. ส่ง Resume และ CV. ทั้งภาษาไทยและภาษาอักฤษ ที่ E-mail : kct-sale2@kunimitsu-thai.com
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท - Wall-in ที่บริษัท
Contacts
คุณวาณภัทรศกรณ์ ประเทศ (เจฟ)
บริษัท คุนิมิซึ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
110 หมู่ 11
Si Khio Si Khio Nakhon Ratchasima 30140
Email : kunimitsu.kct_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-756-983
Location
Si Khio Si Khio Nakhon Ratchasima
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.