รับสมัครด่วน
Nov 27, 2020

ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ /ฝ่ายผลิต

pin locationLocation
pin location

Amata City Industrial Estate (Chonburi) Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา2
Apply
Job Descriptions
ประกันคุณภาพ 1. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต และปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้อง 2. ติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ GMP + HACCP อย่างเคร่งครัด 3. จัดทำและตรวจสอบใบรับรองผลคุณภาพสินค้า 4. จัดอบรมปลุกจิตสำนึกด้านคุณภาพแก่พนักงานทุกคน ให้เข้าใจ และยอมรับต่อการควบคุมคุณภาพ 5. จัดทำเอกสารQuality Plan ในการผลิตทุกขั้นตอน 6. กำกับดูแลขวัญและให้พนักงานใต้บังคับบัญชามีกำลังใจ ตลอด จนเกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  2. การศึกษาปริญญาโท/ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้ด้าน ISO 9001 , GMP/HACCP
  5. มีความสามารถในการ ควบคุม สั่งการ บังคับบัญชา ได้ดี
  6. มีภาวะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาทีม
  7. มีความสามารถในการวางแผน การติดตาม และการตัดสินใจได้ดี
  8. มีทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
How to apply
- ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครผ่าน JobThai.com
Contacts
คุณทิพยรัตน์ น้อยเทพ ,คุณปริญญา ของดี
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 7-8 จ.ชลบุรี
Tel. : 038-447-622 ต่อ 103-104(อมตะนคร เฟส 7) 061-823-9758 (อมตะนคร เฟส 8) 02-525-8520 ต่อ 11 (บางบัวทอง)
Email : nslfoods145_43@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
Nong Tamlueng Phan Thong Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.