รับสมัครด่วน
Nov 28, 2020

QA Manager (Food)

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณภาพต่าง ๆ เช่น ISO 9001:2015, GMP,HACCP, FAMI-QS 2. ควบคุมดูแลงานด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผนงาน 3. ปรับปรุง แก้ไข พิจารณาแนวทางพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ 4. ดูแล รับผิดชอบ สอนงาน อบรมพนักงานและบุคลากรในสายบังคับบัญชา 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชศาสตร์, วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ดี
  4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสารการนำเสนอเป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
  6. มีความรู้ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
  7. มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001:2015, GMP, HACCP, FAMI-QS
  8. หากเคยมีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานอาหารเสริมสัตว์อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
ส่งใบสมัครทาง E-mail ส่งจดหมายมาตามที่อยู่บริษัท สมัครผ่านทาง JobThai
Contacts
คุณปุณณ์ปภัส (บี)
บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
Tel. : 062-949-2916 หรือ 062-594-3111
Email : vetsuperior_23@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-286-8671
LINE ID: 0851863041
Location
Chaimongkhon Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.