รับสมัครด่วน
Dec 1, 2020

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร

pin locationLocation
pin location

Bang Rak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีออกแบบและจัดทำหลักสูตร - ควบคุมการจัดฝึกอบรมและตรวจสอบการประเมินผลการฝึกอบรมโดยจะต้องดำเนินการจัดทำและยื่นขออนุมัติในแต่ละหลักสูตรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, จิตวิทยาองค์กร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลัก Competency และการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตตามสายวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถเขียนหลักสูตรและจัดหาหลักสูตรตามความต้องการของหัวหน้างานหรือองค์กรได้
  6. มีความสามารถในการนำเสนองาน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีในโปรแกรม Powerpoint
How to apply
1. สมัครผ่าน JobThai 2. สมัครด้วยตนเอง 3. สมัครทาง E-mail
Contacts
คุณณัฐนัน
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
Tel. : 02-233-6920 # 223, 088-022-0614
Email : bui_30@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Suriyawong Bang Rak Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.